E.A.R.T. News Blog

News and information about Reality Therapy in Europe

The 2nd “Days of Leon Lojk

The 2nd “Days of Leon Lojk” conference is behind us. Just as we have planned, it was held in connectedness, sharing and learning atmosphere. More than 240 participants from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Ireland, United Kingdom, and even from Australia could choose among 24 workshops. The workshops provided insights into possibilities of using Choice Theory in practice of Lead Management, teaching and counseling. There were far more workshops offered than we could attend – it was hard to see everything we wanted. Plenary lectures followed the idea of mental health just as it was presented by the author of Reality Therapy, Dr. William Glasser. The lecturers provided a lot of information we’ll be able to use in our future work. Our special guests Dr. Terry Lynch and Jo Watson were the ones who contributed to the quality of the conference in particular. We went home with a desire to meet again the next year in a similar context. These photos provide insight into some of the events.

SLO

Za nami je drugo po vrsti strokovno srečanje » Dnevi Leona Lojka«. Minilo je v vzdušju povezovanja, izmenjave izkušenj in učenja tako kot smo tudi načrtovali. Več kot 240 udeležencev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Irske, Združenega Kraljestva  in celo Avstralije je lahko  izbiralo med 24 delavnicami, ki so ponujale vpogled v  možnosti uporabe Teorije izbire pri vodenju, poučevanju in svetovanju. Izbira je bila bolj pestra kot so bile možnosti, da bi se udeležili vsega kar smo si želeli.  Plenarna predavanja sledila so idejo mentalnega zdravja tako kot se je za njo zavzemal avtor Realitetne terapije Dr. William Glasser  ter ponudila precej informacij, ki jih bomo v prihodnje  lahko uporabili pri svojem delu. H kakovosti srečanja posebej sta prispevala naša posebna gosta dr. Terry Lynch in Jo Watson . Odšli smo domov z željo, da se naslednje leto ponovno srečamo v podobnem ozračju.  Pričujoče fotografije omogočajo vpogled v nekatera dogajanja.

 

HR

Drugi stručni susret  „Dani Leon Lojka“ je iza nas. Protekao je u ozračju povezivanja, izmjene iskustava i učenja kao što smo i planirali. Više od 240 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, pa čak i Australije moglo je birati između 24 radionice, koje su pružale uvid u mogućnosti primjene Teorije izbora u vođenju, poučavanju i savjetovanju. Bilo je mnogo više mogućnosti izbora za sudjelovanje na radionicama od realnih mogućnosti sudjelovanja u svemu što smo htjeli. Plenarna predavanja slijedila su ideju mentalnog zdravlja upravo tako kako je predstavlja i sam autor Realitetne terapije dr. William Glasser i ponudila su mnogo informacija koje ćemo moći koristiti u svom budućem radu. Kvaliteti stručnog susreta izuzetno su pridonijeli naši posebni gost dr. Terry Lynch i Jo Watson. Otišli smo kući sa željom da se iduće godine ponovno sretnemo u sličnoj atmosferi. Ove fotografije pružaju uvid u neka događanja.

 

Continue reading
  554 Hits
554 Hits

2018 Faculty Retreat

EART Faculty Retreat is in 2018, Scotland Hosted by the William Glasser Institute UK

Details are now on our Faculty Development page or  CLICK HERE FOR DIRECT LINK

eart       WGI UK Logo

Continue reading
  488 Hits
488 Hits

Days of Leon 2017

dll

 

In order to facilitate continuous professional development for all those who use Dr. William Glasser’s ideas in their professional practice all over Europe we organize again the conference: “Days of Leon Lojk”.

This is also tribute to Leon Lojk – Slovenian psychologist and psychotherapist. He was the man who enabled recognition of Reality Therapy in Europe as a psychotherapeutic modality. He was also the first President of European Association for Reality Therapy, founder of European Institute for Reality Therapy, cofounder of Slovenian Association for Psychotherapy – our teacher and friend.

In order to facilitate continuous professional development for all those who use Dr. William Glasser’s ideas in their professional practice all over Europe we organize again the conference: “Days of Leon Lojk”. This is also tribute to Leon Lojk – Slovenian psychologist and psychotherapist. He was the man who enabled recognition of Reality Therapy in Europe as a psychotherapeutic modality.

He was also the first President of European Association for Reality Therapy, founder of European Institute for Reality Therapy, cofounder of Slovenian Association for Psychotherapy – our teacher and friend.

This year “Days of Leon Lojk” will be held on October 27th – 29th, at Kompas hotel in Bled, Slovenia

Full details, including Guest speakers, programme of events, and application form click here or on the logo above.


 

Continue reading
  563 Hits
563 Hits

William Glasser Institute UK

William Glasser Institute UK (formally The Instutute for Reality Therapy UK)

wgi ukFinally after being off line for nearly 12 months the new William Glasser Institute UK has been launched. The WGI-UK's new executive of Moira Oliver, Ruth Bradbrook, Geraldine Rowe and John Brickell will now be looking to bring new ewnergy to the Institute, and are looking at ways to attract new members and workshop participants.

Although Adrian Gorman had stepped down from any Executive role within the WGI-UK, he has agreed to continue to help with the website and so we have a brand new look (see image left) and a new website address which is www.wgi-uk.org

Contact reguarding CT and RT matters within the UK should now be addressed to Ruth Bradbrook.

Although a little late - Happy Easter everyone.

WGI-UK

Continue reading
  2517 Hits
2517 Hits

Finland Workshop Completed

Finish colleagues continue the training toward Reality Therapy Psychotherapy Certification.
November 12 -15, 2015 eight of our colleagues in Helsinki attended the beginning of the 3rd year of training. They completed 4 days workshop lead by Boba Lojk.

finland2015

finland2015

Workshop Participants:
Sini Pasanen, Olli Nikoskelainen, Marianne Chant, Samu Hisso, Jouni Lehto, Miia Järvinen, Katja Hakkarainen, Katja Ahonen (Instructors Boba Lojk & Jari Harkonen)

Continue reading
  2037 Hits
2037 Hits

From Russia with Love

Russian Association for Reality Therapy (R.A.R.T.) was organized February 11, 2015.

The Charter was accepted and President (Sergei Bogolepov) was elected.

RART

RART is aspiring to become the newest member of the EART

RART

Continue reading
  1715 Hits
1715 Hits